Privacy policy

Human Resourceful neemt privacy serieus en verwerkt of gebruikt geen onnodige gegevens. Hieronder staat beschreven wat Human Resourceful met jouw gegevens doet.

Human Resourceful is gevestigd aan de Bocht van Guinea 47, 2515 MA Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71303669 . Human Resourceful is ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens komen alleen in bezit van Human Resourceful, omdat deze persoonlijk zijn verstrekt.

Voor de uitvoering van de dienstverlening zijn persoonsgegevens nodig, zoals adresgegevens en een bankrekeningnummer. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Human Resourceful geeft een nieuwsbrief uit voor commerciële doeleinden en kennisdeling. In dit kader wordt de naam, de naam van een organisatie en emailadres verwerkt. Hier is geen specifieke bewaartermijn voor en worden bewaard zo lang het nodig is voor dit doeleinde.

De website van Human Resourceful is voorzien van een tool die website analytics uitvoert. Deze tool houdt het surfgedrag en locatie bij. Ook is er een mogelijkheid tot het invullen van een contactformulier. Deze gegevens, zoals naam, emailadres en bericht worden bewaard zo lang als nodig voor dit doeleinde.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Je mag tevens verzoeken om veranderingen aan te brengen in de persoonsgegevens. Ook is het mogelijk om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ het recht om bezwaar te maken tegen een willekeurige verwerking. Ook mag je jouw toestemming voor een bepaalde gegevensverwerking intrekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de uit te voeren dienstverlening.

Het kan zijn dat Human Resourceful gegevens moet verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Indien je vragen hebt over de privacypolicy of de wijze waarop Human Resourceful je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar kimdejong@humanresourceful.nl. Daarnaast mag je ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.